Menu

Uncategorized

Këshilli i Ambasadorëve Shqiptare i krijuar për të mbështetur Interesat Kombëtarë

Council of Albanian Ambassadors Created to Support National Interests The Council of Albanian Ambassadors was created for the first time in Albania as an independent and non-profit organization founded recently by a group of former Ambassadors following the similar models in democratic countries.

Read More

Themelohet Këshilli i Ambasadorëve

Një grup prej 24 ish-ambasadorësh që kanë shërbyer në diplomacinë shqiptare pas viteve ‘90 themeluan një organizatë jofitimprurëse për qëllime këshillimi.

Read More