Menu

Diplomatë (1912 – 1944)

Diplomatet e Shqipërisë nga viti 1912 – 1944:
1. Jani Armodhi, konsull në Egjipt, në vitin 1922

2. Ali Asllani, konsull në Itali, në vitet 1922 -1925; ambasador në Bullgari, në vitet 1925 – 1926 dhe ambasador në Greqi, nga viti 1930 deri në 1932
3. Fuad Asllani, ambasador në Angli, në vitet 1934 – 1935
4. Reshad Asllani, konsull në Itali, në vitet 1923 -1924; konsull në Manastir, në vitet 1938 -1939
5. Rexha Bega, konsull në Turqi, në vitin 1938
6. Xhaferr Belegu, kryekonsull në Bari, konsull në Itali në vitet 1938 -1939
7. Dhimitër Berati, kryekonsull në Bullgari, në vitin 1924; ambasador në Francë në vitet 1924 -1925
8. Haki Blloshmi, konsull në Boston, SHBA, nga viti 1925 deri në vitin 1929
9. Selaudin Blloshmi, ambasador në Rumani, në vitet 1926 – 1928
10. Kostandin Boshnjaku, ambasador në Turqi, në vitin 1922
…….
(Click here for the entire list)