Menu

Statuti

STATUTI I

KESHILLIT TE AMBASADOREVE SHQIPTARE

Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarë është një bashkim vullnetar i diplomatëve të lartë shqiptarë (jo në detyrë), të cilët gjatë karrierës së tyre në shërbimin e jashtëm, kanë mbajtur të paktën për një mandat detyrën e Ambasadorit të Republikës së Shqipërisë. Anëtarët e Këshillit të Ambasadorëve Shqiptare mund të jenë edhe ish – diplomatë të lartë karriere që kanë punuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme në postet e drejtorit të paktën 5 (pesë) vite dhe si ish – ministra të jashtëm.
Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarë krijohet në formën e një organizatës jo fitimprurëse. Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarë është një organizatë e pavarur shoqërore, me karakter jashtëpartiak dhe jo politik…..

(Klikoni këtu për dokumentin e plotë)