Menu

3 vjetori i KASH

0 Comments

Tiranë, 14 tetor 2021

dashur miq,

emër Këshillit AmbasadorëveShqiptarë ju falënderojmë përzemërsisht përpraninë tuaj festën tonë miqësore.

Po lemë pak nga pak prapashpresojmë  –një periudhë shumë vështirë pandemie përmbarë njerëzimin, e cila, përveç shumë dëmeve mëdha, i pengoi njerëzit edhe takoheshinnjëri me tjetrin, apo t’i shtrëngonin dorën njëritjetrit shenjë miqësie. Një nga qëllimet e festës tonë është pikërisht takohemi si miq.

Anëtarët e Këshillit AmbasadorëveShqiptarë mbeten bindur se qëllimi i lartë injë diplomacie mirë është ndërtimi i urave miqësisë midis individëve, kombeve dheshteteve. Me mundësitë e veta fort modeste, Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarë punon përkëtë qëllim.

gjithë anëtarët e organizatës tonë e kanëkaluar një pjesë mirë jetës nën një regjim, ku politika e jashtme e shtetit shqiptarfrymëzohej nga ideologjia totalitare e armiqësimit kombit me kombet e tjera, duke çuar  mbylljen dhe izolimin e vendit.

Kjo kujtesë do na shoqërojë deri fund jetës si një nxitëse e dobishme për ta kuptuar mirë e për ta mbështetur me përkushtimpolitikën e jashtme, e cila, me veprimin e vet përqendruar me përparësi tek integrimi europian, i shërben mënyrë drejtpërdrejtë sotmesdhe ardhmes kombit, për fuqizuardemokracinë, shtetin ligjor, lirinë e tregut dheliritë themelore njeriut.

Po ashtu, Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarëka mbështetur dhe do mbështesë gjithçkabëhet politikën e jashtme shtetit tonë përintensifikimin e marrëdhënieve me SHBA. Ne vlerësojmë se marrëdhëniet me SHBA, njësoj siato me BE, janë me rëndësi strategjike përShqipërinë si edhe për Kosovën dheMaqedoninë e Veriut.

Përfshiva këtë fjali edhe Kosovën dheMaqedoninë e Veriut krahas Shqipërisë përfaktin se Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarëështë menduar qysh themelim i hapur ndajkolegëve tanë Prishtinë si dhe ndaj kolegëvetanë me përkatësi shqiptare Republikën e Maqedonisë Veriut. Ky fakt meriton njëshpjegim vogël.

Pavarësia e Kosovës është tashmë njërealitet i pakthyeshëm. Ne konstatojmë me kënaqësi madhe vendosmërinë e plotë gjitha forcave politike Kosovës për t’uudhëhequr nga vlerat perëndimore, gjë pasqyrohet edhe aktivitetin e institucioneveshtetërore për ta çuar vendin përpara, rrugëne integrimit euro-atlantik.

Nuk mund ketë ardhme sigurt e begatë për Kosovën jashtë familjes euro-atlantike. Mbështetja e një politike tillë jashtme pro europiane dhe pro amerikane ngadiplomatët me përvojë, ani  pse nuk janë pjesë e trupit diplomatik Republikës Kosovës është gjithsesi një ndihmë e çmuar.

njëjtën qasje kemi patur parasysh edhekur ftuam kolegët tanë shqiptarë nga Republikae Maqedonisë Veriut për t’u bërë pjesë e organizatës tonë. Faktori politik shqiptar Maqedoninë e Veriut ka luajtur një rol jetik përruajtjen e unitetit dhe integritetit  kësajrepublike re. Dhe po aq jetik ka qenë dhembetet roli i shqiptarëve për ruajtur dhe shtyrëpërpara orientimin euro-atlantik vendit tyremultietnik.

Orientimi euro-atlantik ka qenë pra, faktori, na ka bashkuar me kolegët tanë nga Prishtina, nga Shkupi e nga Tetova ashtu si gjuha jonëshqipe dhe vullneti i përbashkët për t’i shërbyerpa kushte këtij orientimi, pavarësisht se jetojmënë tri republika sovrane. Ne jemi bashku bindur se jashtë kësaj rruge nuk ka ardhme sigurt e qëndrueshme për vendet dhe shoqëritëtona.

Ne kemi shprehur vazhdimësigatishmërinë e plotë për ta vënë përvojën tonëvullnetarisht shërbim institucioneveshtetërore, posaçërisht atyre institucionevedhe agjencive merren me hartimin dhe me zbatimin e politikës jashtme.

Këtë gatishmëri e kemi përsëritur publikishtsivjet me rastin e pranimit Shqipërisë sianëtare jo e përhershme Këshillin e Sigurimit. Disa nga anëtarët e Këshillit tonë janë origjinë kësaj nisme, e para e këtij lloji historinë shekullore shtetit tonë.

Ashtu si pesëmbëdhjetë vjet parë, kurlindi kjo nismë dhe Shqipëria paraqitikandidaturën, ne jemi plot besim kapacitetet e trupës diplomatike shqiptare për ta përmbushurme nder këtë mision lartë. Ne si diplomatëjemi krenarë dhe lumtur ta shohim Shqipërinë rolin e kontribueses për paqen dhe stabilitetin botë.

Duke rikonfirmuar dëshirën dhe vullnetintonë plotë për mbështetur politikën e jashtme shtetit tonë rrugën e integrimeveeuro-atlantike si dhe për hapjen e mëtejshme vendit për ndërtuar marrëdhënie qëndrueshme me interes reciprok me gjithavendet punojnë për paqen dhe prosperitetin e botës, na duket me vend sjellim vëmendjentuaj, dashur miq, se Këshilli i AmbasadorëveShqiptarë nuk është një  shtesë e institucionevedhe agjencive shtetërore, veprojnë fushëne marrëdhënieve ndërkombëtare.

Ne jemi dhe do vazhdojmë jemi njëorganizatë e pavarur. Pavarësia jonë është vetëm dobi interesit publik. Kjo nënkupton ne, krahas mbështetjes dhe inkurajimit, do hedhim gjithnjë edhe një vështrim kritik e këshillues mbi çfarë na duket se nuk shkon.

Bie fjala, shumë nga qendrimet tona lidhurme procesin e integrimit europian kanë synuarpikërisht plotësimin e atyre standarteve, mungesa e cilave u theksua nga KancelarjaMerkel gjatë Samitit fundit Europian Brdo, kur tha se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk ikanë përmbushur ende kushtet për t’u dhënë njëdatë integrimi BE. E tillë do jetë qasja jonëedhe ardhmen.

Politikanët shqiptarë tashmë duhet kenëpjekurinë politike për zgjidhur problemet e tyre midis njeri tjetrit, pa patur nevoje çdorast dhe për çdo gjë kenë ndërmjetës huaj. Politika dhe institucionet shqiptare duhet ngrihen nivelin e sfidave kërkon koha dhe veprojnë e funksionojnë me dinjitetin dheintegritetin e një kombi civilizuar Evropian.

Duke ju falënderuar edhe një herë përpraninë, ju lutem kënaqeni!

Besnik MUSTAFAJ

President i KASH.