Menu

Konsulent dhe oponent i ri diplomatik

Kështu synon të bëhet « Këshilli i Ambasadorëve Shqiptarë» që u promovua javën e kaluar në Tiranë. Siç u tha dhe gjatë prezantimit publik të rastit, ai do të ketë një katalog të pasur dhe të larmishëm me aktivitete, forume, debate, trajnime, ligjërata, vizita, bashkëpunime dhe projekte në fushën e diplomacisë zyrtare, ekonomike, publike, parlamentare dhe […]

Read More

Council of Albanian Ambassadors Created to Support National Interests

Council of Albanian Ambassadors Created to Support National Interests The Council of Albanian Ambassadors was created for the first time in Albania as an independent and non-profit organization founded recently by a group of former Ambassadors following the similar models in democratic countries.

Read More

Themelohet Këshilli i Ambasadorëve

Një grup prej 24 ish-ambasadorësh që kanë shërbyer në diplomacinë shqiptare pas viteve ‘90 themeluan një organizatë jofitimprurëse për qëllime këshillimi.

Read More